Služby

Realizace staveb

Zajišťujeme generální dodávky staveb, novostavby a rekonstrukce staveb občanských, průmyslových, zemědělských a stavby inženýrských sítí. Uplatňujeme postupy odpovídající současným normám a předpisům. Disponujeme vlastním oddělením dopravy a mechanizace, které je tvořeno dopravními prostředky a stroji na zemní práce.

Reference

Rodinný dům

Projekce

Nabízíme kompletní projekční, inženýrskou a poradenskou činnost pro stavby rodinných a bytových domů, staveb občanské vybavenosti, obchodů, kulturních a sportovních zařízení.

 • zpracování architektonických studií
 • vizualizace navržených řešení
 • zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, provedení stavby
 • zaměření stávajícího stavu
 • zaměření skutečného provedení stavby
 • obstarání stanovisek dotčených subjektů
 • zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • zajištění technického dozoru při realizaci
 • zajištění kolaudačního rozhodnutí
 • návrh optimálního řešení stavby
 • konzultace výběru stavebních materiálů
 • případné zajištění realizace
Projekce

Zemmí práce

Zajišťujeme kompletní zemní práce včetně likvidace materiálů a nákladní autodopravu.

 • zemní práce
 • odvoz a dovoz stavebních materiálů
 • uložení na skládku
 • přistavení a položení kontejnerů na sutě a odpady
 • prodej a dovoz kameniva, betonů, zeminy, ornice, lomového kamene, recyklátu
 • demolice
Zemní práce